Последни новини

 
 
Снимка на Светлин Гулев
Стартиране на обучения през месец октомври
от Светлин Гулев - петък, 18 октомври 2013, 08:44
 

В изпълнение на Дейност 3 „Провеждане на интензивно /специализирано чуждоезиково обучение“ от проект № BG051PO001-3.1.09 – 0009 „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието”

 през месец октомври 2013 г. стартираха обученията по:

  • Английски език - ниво А2, провеждано  от старши преподавател Лиляна Атанасова и старши преподавател Даниела Стоилова;
  • Руски език, с лектор старши преподавател Вера Статева.