Последни новини

 
 
Снимка на Светлин Гулев
Стартира обучението по „Създаване на професионални презентации с Microsoft Power Point“
от Светлин Гулев - вторник, 3 декември 2013, 13:14
 

В рамките на изпълнение на Дейност 2 „Обучение на преподавателите от Стопанска академия по въвеждане на съвременни методи за преподаване чрез ИКТ“  през месец ноември бе поставено началото на обучението по Създаване на професионални презентации с Microsoft Power Point“. Лектор на курса от 12 часа е доц. д-р В. Попов. Посоченото обучение  има практико-приложен характер и съдържанието му се основава на придобиване на знания и формиране на умения относно: принципи за изграждане на професионални презентации; главни стъпки в проекта за създаване на презентация; създаване и настройка на главен слайд; създаване на презентация; добавяне на интерактивност към презентацията; създаване на базови тестове за самопроверка на знанията на обучаемите; съхраняване на презентацията в подходящ формат и публикуване.